Bulletin of the Australian Mathematical Society


Wydawca Cambridge University Press
ISSN 0004-9727
e-ISSN 1755-1633
Uwagi Instytucja sprawcza: Australian Mathematical Publishing Association
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Martín-Peinador, Elena; Plichko, Anatolij; Tarieladze, Vaja
Compatible locally convex topologies on normed spaces: cardinality aspects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin of the Australian Mathematical Society
Data wydania: 2017
ISSN: 1755-1633
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.482
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/