Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling


Wariant tytułu Theoretical Chemistry Accounts
Wydawca Springer
ISSN 1432-881X
e-ISSN 1432-2234
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kącka-Zych, Agnieszka; Pérez, Patricia
Perfluorobicyclo[2.2.0]hex‑1(4)‑ene as unique partner for Diels–Alder reactions with benzene: a density functional theory study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2021
ISSN: 1432-881X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.154
Kącka-Zych, Agnieszka; Jasiński, Radomir
A DFT study on the molecular mechanism of the conjugated nitroalkenes polymerization process initiated by selected unsaturated nucleophiles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2020
ISSN: 1432-881X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.702
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kącka-Zych, Agnieszka; Jasiński, Radomir
Unexpected molecular mechanism of trimethylsilyl bromide elimination from 2-(trimethylsilyloxy)-3-bromo-3-methyl-isoxazolidines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2019
ISSN: 1432-2234
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.498
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kącka-Zych, Agnieszka; Domingo, Luis R.; Ríos-Gutiérrez, Mar; Jasiński, Radomir
Understanding the mechanism of the decomposition reaction of nitroethyl benzoate through the Molecular Electron Density Theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2017
ISSN: 1432-2234
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.545
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/