Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling


Wariant tytułu Theoretical Chemistry Accounts
Wydawca Springer
ISSN 1432-881X
e-ISSN 1432-2234
Impact Factor dla czasopisma 2.233 (od 2012)
2.143 (od 2013)
2.233 (od 2014)
1.806 (od 2015)
1.89 (od 2016)
1.545 (od 2017)
1.598 (od 2018)
1.498 (od 2019)
1.702 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kącka-Zych, Agnieszka; Pérez, Patricia
Perfluorobicyclo[2.2.0]hex‑1(4)‑ene as unique partner for Diels–Alder reactions with benzene: a density functional theory study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2021
ISSN: 1432-881X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.702
Kącka-Zych, Agnieszka; Jasiński, Radomir
A DFT study on the molecular mechanism of the conjugated nitroalkenes polymerization process initiated by selected unsaturated nucleophiles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2020
ISSN: 1432-881X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.702
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kącka-Zych, Agnieszka; Jasiński, Radomir
Unexpected molecular mechanism of trimethylsilyl bromide elimination from 2-(trimethylsilyloxy)-3-bromo-3-methyl-isoxazolidines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2019
ISSN: 1432-2234
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.498
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kącka-Zych, Agnieszka; Domingo, Luis R.; Ríos-Gutiérrez, Mar; Jasiński, Radomir
Understanding the mechanism of the decomposition reaction of nitroethyl benzoate through the Molecular Electron Density Theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical Chemistry Accounts : theory, computation and modeling
Data wydania: 2017
ISSN: 1432-2234
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.545
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/