Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science


Wariant tytułu Chaos
Wydawca American Institute of Physics (AIP)
ISSN 1054-1500
e-ISSN 1089-7682
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
45 (od 2013)
40 (od 2014)
45 (od 2015)
40 (od 2016)
45 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 2604 Mathematics: Applied Mathematics
2610 Mathematics: Mathematical Physics
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
3109 Physics and Astronomy: Statistical and Nonlinear Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Wątorek, Marcin; Skupień, Maria; Kwapień, Jarosław; Drożdż, Stanisław
Decomposing cryptocurrency high-frequency price dynamics into recurring and noisy components
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2023
ISSN: 1089-7682
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.9
Kwapień, Jarosław; Wątorek, Marcin; Bezbradica, Marija; Crane, Martin; Mai, Tai Tan; Drożdż, Stanisław
Analysis of inter-transaction time fluctuations in the cryptocurrency market
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2022
ISSN: 1089-7682
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.9
Drożdż, Stanisław; Minati, Ludovico; Oświęcimka, Paweł; Stanuszek, Marek; Wątorek, Marcin
Competition of noise and collectivity in global cryptocurrency trading: route to a self-contained market
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2020
ISSN: 1089-7682
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.642
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Drożdż, Stanisław; Gębarowski, Robert; Minati, Ludovico; Oświęcimka, Paweł; Wątorek, Marcin
Bitcoin market route to maturity? Evidence from return fluctuations, temporal correlations and multiscaling effects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2018
ISSN: 1054-1500
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 2.643
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Minati, Ludovico; Frasca, Mattia; Oświęcimka, Paweł; Faes, Luca; Drożdż, Stanisław
Atypical transistor-based chaotic oscillators: Design, realization, and diversity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2017
ISSN: 1054-1500
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 2.415
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/