Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science


Wariant tytułu Chaos
Wydawca American Institute of Physics (AIP)
ISSN 1054-1500
e-ISSN 1089-7682
Impact Factor dla czasopisma 2.188 (od 2012)
1.761 (od 2013)
1.954 (od 2014)
2.049 (od 2015)
2.283 (od 2016)
2.415 (od 2017)
2.643 (od 2018)
2.832 (od 2019)
3.642 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
45 (od 2013)
40 (od 2014)
45 (od 2015)
40 (od 2016)
45 (od 2017)
140 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2604 Mathematics: Applied Mathematics
2610 Mathematics: Mathematical Physics
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
3109 Physics and Astronomy: Statistical and Nonlinear Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Drożdż, Stanisław; Minati, Ludovico; Oświęcimka, Paweł; Stanuszek, Marek; Wątorek, Marcin
Competition of noise and collectivity in global cryptocurrency trading: route to a self-contained market
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2020
ISSN: 1089-7682
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.642
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Drożdż, Stanisław; Gębarowski, Robert; Minati, Ludovico; Oświęcimka, Paweł; Wątorek, Marcin
Bitcoin market route to maturity? Evidence from return fluctuations, temporal correlations and multiscaling effects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2018
ISSN: 1054-1500
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 2.643
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Minati, Ludovico; Frasca, Mattia; Oświęcimka, Paweł; Faes, Luca; Drożdż, Stanisław
Atypical transistor-based chaotic oscillators: Design, realization, and diversity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chaos : an interdisciplinary journal of nonlinear science
Data wydania: 2017
ISSN: 1054-1500
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 2.415
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/