Concurrent Engineering : research and applications


Wariant tytułu Concurrent Engineering
Wydawca SAGE Publishing
ISSN 1063-293X
e-ISSN 1531-2003
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2014)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
2611 Mathematics: Modeling and Simulation
1706 Computer Science: Computer Science Applications
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Duda, Jan Andrzej
Modelling and implementation of product development strategy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Concurrent Engineering : research and applications
Data wydania: 2018
ISSN: 1531-2003
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.127
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/