Fibres & Textiles in Eastern Europe


Wydawca Institute of Biopolymers and Chemical Fibres (Łodź)
ISSN 1230-3666
e-ISSN 2300-7354
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.5604/12303666
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
1403 Business, Management and Accounting: Business and International Management
2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 10

Thomas, Maciej; Kliś, Simona; Barbusiński, Krzysztof; Chyc, Marek
Removal of Acid Red 27, Reactive Black 5 and Acid Green 16 from aqueous solutions using potassium ferrate(VI)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2019
ISSN: 1230-3666
Impact Factor: 0.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Thomas, Maciej; Zdebik, Dariusz
Treatment of real textile wastewater by using potassium ferrate(VI) and Fe(III)/H2O2. Application of Aliivibrio fischeri and Brachionus plicatilis tests for toxicity assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2019
ISSN: 1230-3666
Impact Factor: 0.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kliś, Simona; Thomas, Maciej; Barbusiński, Krzysztof; Gołombek, Klaudiusz; Krzemiński, Łukasz; Chyc, Marek
Removal of azo dye Acid Red 27 from aqueous solutions using classical and modified fenton reagent with zero-valent iron
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2019
ISSN: 1230-3666
Impact Factor: 0.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sujka, Witold; Draczyński, Zbigniew; Rutkowski, Jacek; Karbowski, Krzysztof ; Gąsiorowski, Tomasz; Kasprzak, Piotr
Comparison of impact resistance on a knitted prosthesis based on polypropylene and acrylic cements based on poly(methyl methacrylate)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2019
ISSN: 1230-3666
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
Digital image correlation method in monitoring deformation during geogrid testing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2019
ISSN: 1230-3666
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 0.775
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Thomas, Maciej; Barbusiński, Krzysztof; Kliś, Simona; Szpyrka, Ewa; Chyc, Marek
Synthetic textile wastewater treatment using potassium ferrate(VI) – application of Taguchi method for optimisation of experiment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2018
ISSN: 1230-3666
Impact Factor: 0.677
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Krzysztof; Karbowski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Prążyńska, Aleksandra; Sujka, Witold; Kowalski, Tomasz Marek
Designing seamless compression products supporting the process of external treatment on numerically controlled flat knitting machines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2018
ISSN: 1230-3666
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 0.677
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Thomas, Maciej; Barbusiński, Krzysztof; Piskorz, Paweł; Kozik, Violetta; Bąk, Andrzej
Optimization of the fenton oxidation of synthetic textile wastewater using response surface methodology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-3666
Impact Factor: 0.577
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Płonka, Izabela; Pieczykolan, Barbara; Barbusiński, Krzysztof; Kalka, Joanna; Thomas, Maciej; Piskorz, Paweł Jan
Investigation of the efficiency of the UV/H2O2 process on the removal of dye Acid Green 16 from aqueous solutions: process optimization and toxicity assessment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-3666
Impact Factor: 0.577
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Krzysztof; Karbowski, Krzysztof; Kłonowska, Magdalena; Ilska, Anita; Sujka, Witold; Tyczyńska, Magdalena; Włodarczyk, Błażej; Kowalski, Tomasz Marek
Influence of a compression garment on average and local changes in unit pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fibres & Textiles in Eastern Europe
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-3666
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 0.577
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/