Pure and Applied Chemistry


Wydawca De Gruyter
ISSN 0033-4545
e-ISSN 1365-3075
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Burtan-Gwizdała, Bożena; Reben, Manuela; Cisowski, Jan; Yousef, El Sayed; Lisiecki, Radosław; Nosidlak, Natalia
Strong emission at 1000 nm from Pr3+/Yb3+-codoped multicomponent tellurite glass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pure and Applied Chemistry
Data wydania: 2022
ISSN: 0033-4545
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 1.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kula, Karolina; Kącka-Zych, Agnieszka; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Jasiński, Radomir
Analysis of the possibility and molecular mechanism of carbon dioxide consumption in the Diels-Alder processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pure and Applied Chemistry
Data wydania: 2021
ISSN: 1365-3075
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.32
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogdal, Dariusz; Galica, Mateusz
Novel terpolymers containing carbazole, coumarin and Alq3 complexes
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pure and Applied Chemistry
Data wydania: 2019
ISSN: 1365-3075
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Demchuk, Oleg M.; Jasinski, Radomir; Strzelecka, Dorota; Dziuba, Kamil; Kula, Karolina; Chrzanowski, Jacek; Krasowska, Dorota
A clean and simple method for deprotection of phosphines from borane complexes
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pure and Applied Chemistry
Data wydania: 2018
ISSN: 1365-3075
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/