Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Wariant tytułu Monografie Komisji Hydrologicznej PTG
Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Węglarczyk, Stanisław
Roczne minimalne średnie D-dobowe przepływy w prawostronnej części zlewni Górnej Wisły
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/