Technical Sciences


Wydawca University of Warmia and Mazury in Olsztyn Publishing House
ISSN 1505-4675
e-ISSN 2083-4527
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Pańtak, Marek; Marecik, Kinga
Assessment of comfort of use of footbridges
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Sciences
Data wydania: 2018
ISSN: 2083-4527
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Use of technology building information modeling (BIM) in the design high building based on innovative approach design CAE/CAD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Sciences
Data wydania: 2017
ISSN: 2083-4527
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
BIM technology in geotechnical engineering in terms of impact high building "Mogilska Tower" in Cracow of existing building development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Sciences
Data wydania: 2017
ISSN: 2083-4527
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11




© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/