Format : pismo artystyczne


Wariant tytułu Format
Wydawca Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ISSN 0867-2555
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  


Publikacje w tym tytule: 1

Firek, Marek
Korespondencja do Redaktora Naczelnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Format : pismo artystyczne
Data wydania: 2003
ISSN: 0867-2555
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/