2+3 D : grafika plus produkt : ogólnopolski kwartalnik projektowy


Wariant tytułu 2+3 D : grafika plus produkt
Wydawca Fundacja Rzecz Piękna. WFP ASP Kraków
ISSN 1642-7602
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Firek, Marek
Ładnizm czyli próba wyjaśnienia pewnych nieporozumień dotyczących sztuki Słynnej Grupy Ładnie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: 2+3 D : grafika plus produkt : ogólnopolski kwartalnik projektowy
Data wydania: 2004
ISSN: 1642-7602
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/