The Journal of Adhesion


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0021-8464
e-ISSN 1545-5823
Impact Factor dla czasopisma 0.857 (od 2012)
0.897 (od 2013)
1.417 (od 2014)
1.409 (od 2015)
1.628 (od 2016)
1.936 (od 2017)
2.366 (od 2018)
2.576 (od 2019)
2.917 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pulit-Prociak, Jolanta; Kabat, Małgorzta; Chwastowsk, Jarosław; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Węgrzyn, Ewelina; Bąk, Szymon; Banach, Marcin
A phenol-formaldehyde resin loaded with in situ synthesised silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Journal of Adhesion
Data wydania: 2018
ISSN: 1545-5823
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.366
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/