The Journal of Adhesion


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0021-8464
e-ISSN 1545-5823
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pulit-Prociak, Jolanta; Kabat, Małgorzta; Chwastowsk, Jarosław; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Węgrzyn, Ewelina; Bąk, Szymon; Banach, Marcin
A phenol-formaldehyde resin loaded with in situ synthesised silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Journal of Adhesion
Data wydania: 2018
ISSN: 1545-5823
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.366
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/