Journal of Cluster Science : including nanoclusters and nanoparticles


Wariant tytułu Journal of Cluster Science
Wydawca Springer
ISSN 1040-7278
e-ISSN 1572-8862
Impact Factor dla czasopisma 1.111 (od 2012)
1.356 (od 2013)
1.302 (od 2014)
1.664 (od 2015)
1.471 (od 2016)
1.715 (od 2017)
2.125 (od 2018)
1.731 (od 2019)
3.061 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1600 Chemistry: General Chemistry
2500 Materials Science: General Materials Science
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Długosz, Olga; Matysik, Julia; Matyjasik, Wiktoria; Banach, Marcin
Catalytic and antimicrobial properties of α-amylase immobilised on the surface of metal oxide nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cluster Science : including nanoclusters and nanoparticles
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-8862
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 3.061
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Długosz, Olga; Kluz, Klaudia; Banach, Marcin
Preparation of titanium oxide-based nanoparticles modified with D-(+)-mannose and investigation of their properties as a potential drug carrier
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cluster Science : including nanoclusters and nanoparticles
Data wydania: 2020
ISSN: 1040-7278
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 3.061
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Długosz, Olga; Banach, Marcin
Continuous production of silver nanoparticles and process control
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cluster Science : including nanoclusters and nanoparticles
Data wydania: 2019
ISSN: 1572-8862
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.731
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, J.; Chwastowski, J.; Banach, M.
Microwave and UV assisted methods for obtaining novel composites based on Fe2O3 with embedded gold nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cluster Science : including nanoclusters and nanoparticles
Data wydania: 2017
ISSN: 1572-8862
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.715
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/