Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP = Design Arts Bulletin


Wariant tytułu Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP
Wydawca Rzecz Piękna. Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych (Kraków)
ISSN 1509-2925
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Firek, Marek
Kromlech – krąg pieców ceramicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP = Design Arts Bulletin
Data wydania: 1998
ISSN: 1509-2925
Firek, Marek
Piecyk ceramiczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP = Design Arts Bulletin
Data wydania: 1998
ISSN: 1509-2925
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/