Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP = Design Arts Bulletin


Wariant tytułu Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP
Wydawca Rzecz Piękna. Fundacja Rozwoju Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych (Kraków)
ISSN 1509-2925
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Firek, Marek
Kromlech – krąg pieców ceramicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP = Design Arts Bulletin
Data wydania: 1998
ISSN: 1509-2925
Firek, Marek
Piecyk ceramiczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biuletyn Sztuki Projektowania : BSP = Design Arts Bulletin
Data wydania: 1998
ISSN: 1509-2925
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/