Bulletins for Applied Mathematics


Wydawca Technical University (Budapest)
ISSN 0133-3526
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Kokosiński, Zbigniew
Analysis of the Sarje method for minimization of multiple-output switching circuits
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Bulletins for Applied Mathematics
Data wydania: 1987
ISSN: 0133-3526
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/