Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/