Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/