Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0324-9794
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław
Skrót Pr. Nauk., Inst. Cybern. Tech. / PWroc., Konf.


Publikacje w tym tytule: 2

Kokosiński, Zbigniew
A survey of recent results in the design of interconnection networks for multiprocessor systems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania: 1988
ISSN: 0324-9794
Mrozek, Zbigniew
Wielomikroprocesorowe układy sterowania ramieniem robota przemysłowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Engineering Cybernetics of Technical University of Wrocław. Conferences
Data wydania: 1985
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/