Cistercienser Chronik


Wydawca Zisterzienser in Mehrerau
ISSN 0379-8291
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Bojęś-Białasik, Anna; Zdanek, Maciej
Zisterzienserforschung in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg : Geschichte und Institutionen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cistercienser Chronik
Data wydania: 2017
ISSN: 0379-8291
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/