ACS Applied Materials & Interfaces


Wariant tytułu ACS Applied Materials and Interfaces
Wydawca ACS Publications
ISSN 1944-8244
e-ISSN 1944-8252
Uwagi Instytucja sprawcza: American Chemical Society (ACS)
Impact Factor dla czasopisma 5.008 (od 2012)
5.9 (od 2013)
6.723 (od 2014)
7.145 (od 2015)
7.504 (od 2016)
8.097 (od 2017)
8.456 (od 2018)
8.758 (od 2019)
9.229 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
200 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Jodłowski, Przemysław J.; Dymek, Klaudia; Kurowski, Grzegorz; Jaśkowska, Jolanta; Bury, Wojciech; Pander, Marzena; Wnorowska, Sylwia; Targowska-Duda, Katarzyna; Piskorz, Witold; Wnorowski, Artur; Boguszewska-Czubara, Anna
Zirconium-based metal-organic frameworks as acriflavine cargos in the battle against Coronaviruses – a theoretical and experimental approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Applied Materials & Interfaces
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-8252
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 9.229
Dymek, Klaudia; Kurowski, Grzegorz; Kuterasiński, Łukasz; Jędrzejczyk, Roman; Szumera, Magdalena; Sitarz, Maciej; Pajdak, Anna; Kurach, Łukasz; Boguszewska-Czubara, Anna; Jodłowski, Przemysław J.
In search of effective UiO-66 metal-organic frameworks for artificial kidney application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Applied Materials & Interfaces
Data wydania: 2021
ISSN: 1944-8252
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 9.229
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jodłowski, Przemysław J.; Kurowski, Grzegorz ; Kuterasiński, Łukasz ; Sitarz, Maciej ; Jeleń, Piotr ; Jaśkowska, Jolanta ; Kołodziej, Andrzej ; Pajdak, Anna ; Majka, Zbigniew ; Boguszewska-Czubara, Anna
Cracking the chloroquine conundrum: the application of defective UiO-66 metal–organic framework materials to prevent the onset of heart defects-in vivo and in vitro
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Applied Materials & Interfaces
Data wydania: 2021
ISSN: 1944-8252
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 9.229
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ferraresi, Giulio; Villevieille, Claire; Czekaj, Izabela; Horisberger, Michael; Novák, Petr; El Kazzi, Mario
SnO2 model electrode cycled in Li-ion battery reveals the formation of Li2SnO3 and Li8SnO6 phases through conversion reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: ACS Applied Materials & Interfaces
Data wydania: 2018
ISSN: 1944-8244
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 8.456
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/