Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Wydawca Gdańsk University Press
ISSN 2544-3224
e-ISSN 2544-3232
Lista MNiSW B (od 2012)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2012)
6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
DOI 10.5604/01
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Application of selected methods for effectiveness evaluation on the example of modernization of ST44 diesel locomotive
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-3232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Method for effectiveness assessment of rolling stock investments using lcc (life cycle cost) analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics
Data wydania: 2018
ISSN: 2544-3232
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Nosal, Katarzyna; Franek, Łukasz; Rogala, Sylwia
Space and its use for pedestrian traffic in center areas of selected Polish cities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics
Data wydania: 2017
ISSN: 2544-3224
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/