Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects


Wariant tytułu Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
Wydawca Wydaw. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
ISSN 2450-1859
e-ISSN 2450-8721
Lista MNiSW nie (od 2014)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2014)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Gwóźdź-Lasoń, Monika
Odpady kopalniane jako wytrzymały grunt antropogeniczny wykorzystywany w nowoczesnych konstrukcjach geotechnicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych = Safety Engineering of Anthropogenic Objects
Data wydania: 2018
ISSN: 2450-8721
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/