Tehnički Vjesnik = Technical Gazette


Wydawca Strojarski Fakultet u Slavonskom Brodu

Elektrotehnički Fakultet u Osijeku

Građevinski Fakultet u Osijeku
ISSN 1330-3651
e-ISSN 1848-6339
Impact Factor dla czasopisma 0.601 (od 2012)
0.615 (od 2013)
0.579 (od 2014)
0.464 (od 2015)
0.723 (od 2016)
0.686 (od 2017)
0.644 (od 2018)
0.67 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
DOI 10.17559/TV
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Lorenc, Augustyn; Kuźnar, Małgorzata; Lerher, Tone; Szkoda, Maciej
Predicting the probability of cargo theft for individual cases in railway transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tehnički Vjesnik = Technical Gazette
Data wydania: 2020
ISSN: 1848-6339
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.67
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Noga, Marcin
Application of VNT turbocharger in spark ignition engine with additional expansion of exhaust gases
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tehnički Vjesnik = Technical Gazette
Data wydania: 2018
ISSN: 1848-6339
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.644
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krajewska-Śpiewak, Joanna; Gawlik, Józef; Piekoszewski, Witold; Stachura, Krzysztof
Identification of residual stresses in a surface layer of Ti6AL4V and inconel 718 after process of peripheral milling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Tehnički Vjesnik = Technical Gazette
Data wydania: 2018
ISSN: 1848-6339
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.644
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/