Journal of Chemistry and Chemical Engineering


Wydawca David Publishing Company
ISSN 1934-7375
e-ISSN 1934-7383
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2013)
0 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Vibrational structure of selected compounds derived from biomass: lignin dimers, selected aldopentoses and aldohexoses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1934-7383
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/