Systemy Logistyczne Wojsk


Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna
ISSN 1508-5430
Lista MNiSW B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2012)
6 (od 2013)
7 (od 2015)
20 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Wyraz, Elżbieta; Lorenc, Augustyn
Cargos location monitoring systems in intermodal transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Systemy Logistyczne Wojsk
Data wydania: 2017
ISSN: 1508-5430
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/