Atmospheric Environment


Wydawca Elsevier
ISSN 1352-2310
e-ISSN 1873-2844
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2014)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1902 Earth and Planetary Sciences: Atmospheric Science
2300 Environmental Science: General Environmental Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton
Emissions of Volatile Organic Compounds from road marking paints
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Atmospheric Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 1352-2310
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 4.012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/