Open Geosciences


Wydawca De Gruyter
ISSN 2391-5447
Lista MNiSW/MEiN A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2013)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1900 Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kogut, Janusz P.; Pilecka, Elżbieta
Application of the terrestrial laser scanner in the monitoring of earth structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Geosciences
Data wydania: 2020
ISSN: 2391-5447
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.229
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Granek, Grzegorz; Toś, Cezary; Wolski, Bogdan
Implementation of virtual reference points in registering scanning images of tall structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Geosciences
Data wydania: 2020
ISSN: 2391-5447
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.229
Olek, Bartłomiej; Dobak, Paweł; Gaszyńska-Freiwald, Grażyna
Sensitivity evaluation of Krakowiec clay based on time-dependent behavior
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Geosciences
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5447
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.788
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kogut, Janusz P.; Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Analysis of landslide effects along a road located in the Carpathian flysch
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Geosciences
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5447
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.788
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/