Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems : JARDCS


Wariant tytułu Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems
Wydawca Institute of Advanced Scientific Research
ISSN 1943-023X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1700 Computer Science: General Computer Science
2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Uthayakumar, M.; Adinarayanan, A.; Prabhakaran, G.; Słota, Adam; Zając, Jerzy
Arrangement of machine cell in cellular manufacturing system: A PSO approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems : JARDCS
Data wydania: 2018
ISSN: 1943-023X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/