Memetic Computing


Wydawca Springer
ISSN 1865-9284
e-ISSN 1865-9292
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
A (od 2015)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
20 (od 2015)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 1700 Computer Science: General Computer Science
2606 Mathematics: Control and Optimization
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bereta, Michał
Baldwin effect and Lamarckian evolution in a memetic algorithm for Euclidean Steiner tree problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Memetic Computing
Data wydania: 2019
ISSN: 1865-9292
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.86
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/