NordSci Conference on Social Sciences


Wydawca Saima Consult Ltd
ISSN 2603-4107
e-ISSN 2603-4271
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2018)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2018)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 4

Rogulska, Aleksandra
Temporary cultural facilities as an element of rebuilding strategies for cities affected by earthquakes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ślusarczyk, Marta
Transformation of towns located in areas annexed by the Third Reich (selected examples)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Wójcik-Popek, Agnieszka
Fun and learn outdoors: education in exhibition gardens
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Wójcik-Popek, Agnieszka
Fun and learn outdoors: education in exhibition gardens
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/