NordSci Conference on Social Sciences


Wydawca Saima Consult Ltd
ISSN 2603-4107
e-ISSN 2603-4271
Lista MNiSW nie (od 2016)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2016)


Publikacje w tym tytule: 3

Ślusarczyk, Marta
Transformation of towns located in areas annexed by the Third Reich (selected examples)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Wójcik-Popek, Agnieszka
Fun and learn outdoors: education in exhibition gardens
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Wójcik-Popek, Agnieszka
Fun and learn outdoors: education in exhibition gardens
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2018
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/