Biotechnology Progress


Wydawca Wiley
ISSN 8756-7938
e-ISSN 1520-6033
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2013)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skoneczny, Szymon
Mathematical modeling and simulation of a two-phase fluidized-bed bioreactor with an external aerator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Biotechnology Progress
Data wydania: 2018
ISSN: 1520-6033
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.406
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/