Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics


Wydawca Springer
ISSN 2542-4491
e-ISSN 2542-4483
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Romańczyk, Piotr P.; Kurek, Stefan S.
Molecular electrochemistry of coordination compounds – a correlation between quantum chemical calculations and experiment
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Handzlik, Jarosław
Computational modelling of structure and catalytic properties of silica-supported group VI transition metal oxide species
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jodłowski, Przemysław; Łojewska, Joanna
In situ and operando techniques in catalyst characterisation and design
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/