The Electronic Journal of Geotechnical Engineering : EJGE


Wydawca Mete Oner
e-ISSN 1089-3032
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Olek, B. S.; Borecka, A.; Woźniak, H.
Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Electronic Journal of Geotechnical Engineering : EJGE
Data wydania: 2016
ISSN: 1089-3032
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/