Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske = The Preservation of Cultural Heritage in Croatia


Wariant tytułu Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske
Wydawca Ministarstvo Kulture Uprava za Zaštitu Kulturne Baštine
ISSN 0350-2589
e-ISSN 2459-668X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Rymsza-Mazur, Wojciech
Fortified barrack complexes of the Galician fortresses of Krakow and Przemyśl – a path towards adaptation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske = The Preservation of Cultural Heritage in Croatia
Data wydania: 2017
ISSN: 0350-2589
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/