Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk


Wydawca Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk (Gliwice)
ISSN 1509-0760
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2012)
0 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Skoneczny, Szymon
Wpływ modelu zrywania biofilmu na właściwości stacjonarne trójfazowego bioreaktora fluidyzacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2018
ISSN: 1509-0760
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna; Tabiś, Bolesław
Doświadczalne wyznaczanie współczynników dyspersji wzdłużnej w hybrydowym aparacie fluidyzacyjnym airlift
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
Data wydania: 2018
ISSN: 1509-0760
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/