Humanum : międzynarodowe studia społeczno-humanistyczne = Humanum : international social and humanities studies


Wariant tytułu Humanum
Wydawca Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum (Warszawa)
ISSN 1898-8431
e-ISSN 2450-0313
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Psychoanaliza jako narzędzie badań socjologicznych – propozycja integracji podejść i metod badawczych. Casus koncepcji Marii Louise von Franz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Humanum : międzynarodowe studia społeczno-humanistyczne = Humanum : international social and humanities studies
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-0313
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/