Humanum : międzynarodowe studia społeczno-humanistyczne = Humanum : international social and humanities studies


Wariant tytułu Humanum
Wydawca Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum (Warszawa)
ISSN 1898-8431
e-ISSN 2450-0313
Lista MNiSW B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Psychoanaliza jako narzędzie badań socjologicznych – propozycja integracji podejść i metod badawczych. Casus koncepcji Marii Louise von Franz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Humanum : międzynarodowe studia społeczno-humanistyczne = Humanum : international social and humanities studies
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-0313
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/