Focus : the journal of planning practice and education


Wariant tytułu Focus : the journal of planning practice & education
Wydawca Department of City & Regional Planning at Cal Poly (San Luis Obispo)
ISSN 1549-3776
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Samuels, Ivor; Kantarek, Anna Agata; Djordjevic, Aleksandra
Keep the lot: Housing development on the peripheries of cities in Poland, Serbia and the United Kingdom
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Focus : the journal of planning practice and education
Data wydania: 2019
ISSN: 1549-3776
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Samuels, Ivor; Kantarek, Anna Agata
Streets are not enough: the introverted block as a neglected type
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Focus : the journal of planning practice and education
Data wydania: 2019
ISSN: 1549-3776
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/