Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni


Wariant tytułu Modernizm w Europie Modernizm w Gdyni
Wydawca Urząd Miasta Gdyni
ISSN 2657-3873
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 17

Bogdanowska, Monika
Tynki modernistycznego Krakowa i problemy ich ochrony
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Butelski, Kazimierz
Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Czubiński, Jacek
Modernizm o cechach stylu międzynarodowego w międzywojennej architekturze uzdrowisk położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Motak, Maciej
Polska architektura modernistyczna na widokówkch z lat 1919-1939
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Moskal, Tomasz
W poszukiwaniu przestrzeni funkcjonalnej – rozwój urbanistyczny Rzeszowa w 2. połowie lat 30. XX wieku na tle idei modernistycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Furtak, Marcin
Architektura modernistyczna w Centralnym Okręgu Przemysłowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Chmielewski, Wojciech Jan; Chmielewski, Filip
Architektoniczna dekoracja modernistycznych kamienic krakowskich w XX-leciu międzywojennym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Lenartowicz, J. Krzysztof
Józef Gałęzowski – modernista?
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Butelski, Kazimierz; Łukasik, Marta
Próba rekonstrukcji projektu Szpitala Powszechnego w Gdyni na tle architektury szpitali lat 30. w Polsce i w Europie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Butelski, Kazimierz
Negatyw idei modernistycznego budynku – studium przypadku, Gdynia ul. Pomorska 18
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Żychowska, Maria J.
O zachowaniu modernistycznego dziedzictwa architektury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Zachariasz, Agata
Modernizm w kształtowaniu ogrodów i terenów zieleni – przyczynek do historii architektury krajobrazu w Polsce
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Wehle-Strzelecka, Stanisława
Relacje architektury i przyrody – wkład twórców modernizmu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Makowska, Beata
Modernistyczne kamienice w Krakowie zaprojektowane przez Fryderyka Tadaniera
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Zin, Barbara
Rola modernistycznej architektury sakralnej w kształtowaniu oblicza współczesnego Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Żychowska, Maria Jolanta
O potrzebie zachowania architektury modernistycznej w Polsce
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Białkiewicz, Andrzej
Współczesne wymogi i potrzeby, a wybrane zagadnienia realizacji konserwatorskich budowli modernistycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/