Zeszyty Naukowe / Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Wydawca Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 63
poprzednie
1234
następne

Racoń-Leja, Kinga
Tworzenie nowych przestrzeni publicznych w krajobrazie współczesnych miast
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Gyurkovich, Jacek
Kontynuacja – naśladowanie czy kreacja
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Kantarek, Anna Agata
W poszukiwaniu kwartału miejskiego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Bieda, Krzysztof; Palej, Anna
Krajobraz trzeciej fali
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Franta, Anna
Jakie otoczenie preferujemy? Odpowiedź teoretyczna a współczesna kreacja miejsc
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Sport jako czynnik kreacji w projektowaniu urbanistycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Vogt, Beata; Chwedeczko, Sebastian
Kreatywny zapis planu przestrzennego Zamościa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Radziewanowski, Zbigniew
Kreowanie tożsamości miejsca
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Vogt, Beata
Kazimierz Krakowski
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Paprzyca, Krystyna
Wpływ procesu odnowy urbanistycznej na kształtowanie środowiska zurbanizowanego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Lorek, Andrzej
Czynnik edukacyjny w wybranych strefach rekreacyjnych Paryża
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Bogdanowski, Janusz
Cyklopowy czy humanitarny krajobraz miasta
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Mizia, Małgorzata
Uroda urbanistyki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Gyurkovich, Jacek
Malowniczy pejzaż i geometria architektury : kompozycja formy w krajobrazie otwartym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Seruga, Wacław
Kreacja a kontekst urbanistyczny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Wyżykowski, Andrzej; Zuziak, Zbigniew K.
Nowe przestrzenie publiczne – wielokulturowość a kreacja urbanistyczna
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Grabowska-Pałecka, Hanna
Rio de Janeiro – program rehabilitacji zdegradowanych obszarów miasta
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Seruga, Wacław
Kształtowanie przestrzeni publicznych w zespołach niskiej zabidowy mieszkaniowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Korbel, Wojciech
Komputerowa baza danych jako marketingowy instrument przekształceń urbanistycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Racoń, Kinga
Friedrichstadt Passagen - współczesny pasaż Berlina, proces od idei do realizacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/