Zeszyty Naukowe / Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Wydawca Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 63
poprzednie
1234
następne

Wyżykowski, Andrzej
Wybrane elementy twórczości urbanistyczno-architektonicznej pracowników dydaktycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego Krakowskiego Wydziału Architektury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Orchowska, Anita
Blokowiska – ich problemy i możliwości aktywizacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Paprzyca, Krystyna
Możliwości realizacji procesów aktywizacji terenów śródmiejskich na przykładzie Polski i Holandii
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Bogdanowski, Janusz; Myczkowski, Zbigniew
Miasto Bieruń w "Żabim Kraju". Aktywizacja we współczesnym działaniu urbanistycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Zuziak, Zbigniew K.
Marketing a kompozycja urbanistyczna
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kantarek, Anna Agata
Uwagi na temat współczesnych zadań edukacji urbanistycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kantarek, Anna Agata
Dobry przykład Paryża
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Grabowska-Pałecka, Hanna
O udostępnieniu przestrzeni publicznej wszystkim użytkownikom
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Wehle-Strzelecka, Stanisława
Współczesna praktyka urbanistyczna - duński model rewaloryzacji i rozwoju miast zabytkowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Bogdanowski, Janusz
Architektura, kompozycja i wernakularyzm w projektowaniu i dydaktyce
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Schneider-Skalska, Grażyna
Tereny nadwodne jako obszary publiczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Pęckowska, Agnieszka
Kształtowanie nowych przestrzeni miejskich : studia przestrzenne w ramach fakultetu "Kompozycja przestrzeni miejskiej"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Projektowanie terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych - potrzeby realizacyjne i nauczanie w formie przedmiotu fakultatywnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997

Projektowanie urbanistyczne : współczesna praktyka a nauczanie : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Ameliówka k. Kielc, 15-16 listopada 1996
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1997
Radziewanowski, Zbigniew
Aktualne problemy aktywizacji przestrzeni śródmieścia Zakopanego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Mizia, Małgorzata
Estetyczność urbanistyki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kwiatkowski, Krzysztof
Deformacje w realizacji projektów urbanistycznych i architektonicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kęsek, Zbigniew
Projektowanie urbanistyczne a aspekty prawno-własnościowe terenu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Seruga, Wacław
Idea nauczania projektowania urbanistyczno-architektonicznego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Palej, Anna
Projektowanie urbanistyczne w Programie Tennessee
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/