Zeszyty Naukowe / Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Wydawca Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Lista MNiSW nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 55
poprzednie
123

Orchowska, Anita
Blokowiska – ich problemy i możliwości aktywizacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Paprzyca, Krystyna
Możliwości realizacji procesów aktywizacji terenów śródmiejskich na przykładzie Polski i Holandii
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Bogdanowski, Janusz; Myczkowski, Zbigniew
Miasto Bieruń w "Żabim Kraju". Aktywizacja we współczesnym działaniu urbanistycznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Zuziak, Zbigniew K.
Marketing a kompozycja urbanistyczna
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kantarek, Anna Agata
Uwagi na temat współczesnych zadań edukacji urbanistycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kantarek, Anna Agata
Dobry przykład Paryża
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Grabowska-Pałecka, Hanna
O udostępnieniu przestrzeni publicznej wszystkim użytkownikom
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Schneider-Skalska, Grażyna
Tereny nadwodne jako obszary publiczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Pęckowska, Agnieszka
Kształtowanie nowych przestrzeni miejskich : studia przestrzenne w ramach fakultetu "Kompozycja przestrzeni miejskiej"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Radziewanowski, Zbigniew
Aktualne problemy aktywizacji przestrzeni śródmieścia Zakopanego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Mizia, Małgorzata
Estetyczność urbanistyki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kwiatkowski, Krzysztof
Deformacje w realizacji projektów urbanistycznych i architektonicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Kęsek, Zbigniew
Projektowanie urbanistyczne a aspekty prawno-własnościowe terenu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Projektowanie urządzeń sportowo-rekreacyjnych i ich rola w aktywizacji miast, we współczesnych warunkach ustrojowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Wacław Seruga; Andrzej Wyżykowski
Projektowanie urbanistyczne w nowych warunkach ustrojowych – jego rola w aktywizacji miast : V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Mogilany k. Krakowa, 21-22 listopada 1997 : materiały
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1997

poprzednie
123© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/