Prace Geograficzne = Geographical Studies


Wariant tytułu Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
Wydawca Dział Wydawnictw Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego
ISSN 0373-6547
Polecane strony internetowe strona www  
Repozytorium Cyfrowe Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN  


Publikacje w tym tytule: 2

Rosik, Piotr; Komornicki, Tomasz; Goliszek, Sławomir; Śleszyński, Przemysław; Szarata, Andrzej; Szejgiec-Kolenda, Barbara; Pomianowski, Wojciech; Kowalczyk, Karol
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Kościelniak, Joanna
Zmiany funkcjonowania górskich systemów korytowych w wyniku przeprowadzonych regulacji hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/