Filomat


Wydawca University of Niš Faculty of Sciences and Mathematics
ISSN 0354-5180
e-ISSN 2406-0933
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
25 (od 2013)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Keremedis, K.; Özel, C.; Piękosz, A.; Al Shumrani, M. A.; Wajch, E.
Compact complement topologies and k-spaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Filomat
Data wydania: 2019
ISSN: 2406-0933
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.848
Malinowski, Marek T.; O’Regan, Donal
Bilateral set-valued stochastic integral equations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Filomat
Data wydania: 2018
ISSN: 2406-0933
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 0.789
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/