Springer Series on Polymer and Composite Materials


Wydawca Springer
ISSN 2364-1878
e-ISSN 2364-1886
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2


Polymer/POSS nanocomposites and hybrid materials : preparation, properties, applications
Typ: książka
Redaktor: Kalia, Susheel, Pielichowski, Krzysztof
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Polyurethane/POSS hybrid materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/