Humanities and Social Sciences Review


Wariant tytułu Humanities & Social Sciences Review
Wydawca UniversityPublications.net
ISSN 2165-6258
e-ISSN 2326-7305
Skrót Humanit. Soc. Sci. Rev.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Podhalański, Bogusław
Postmodern metropolis versus socialist realist urban planning: the case of Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Humanities and Social Sciences Review
Data wydania: 2018
ISSN: 2165-6258
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 1




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/