Transportation Research. Part B, Methodological


Wariant tytułu Transportation Research Part B
Wydawca Elsevier
ISSN 0191-2615
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
50 (od 2013)
50 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 50
Klasyfikacja ASJC 2205 Engineering: Civil and Structural Engineering
3313 Social Sciences: Transportation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kucharski, Rafał; Gentile, Guido
Simulation of rerouting phenomena in dynamic traffic assignment with the information comply model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Transportation Research. Part B, Methodological
Data wydania: 2019
ISSN: 0191-2615
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 4.796
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/