Nanoscale


Wydawca RSC Publishing
ISSN 2040-3364
e-ISSN 2040-3372
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Piergies, Natalia; Oćwieja, Magdalena; Maciejewska-Prończuk, Julia; Kosydar, Robert; Paluszkiewicz, Czesława; Kwiatek, Wojciech M.
Quantitative and qualitative analyses of drug adsorption on silver nanoparticle monolayers: QCM, SERS, and TEIRA nanospectroscopy studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nanoscale
Data wydania: 2023
ISSN: 2040-3372
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.7
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Romańczyk, Piotr P.; Feldmann, Jochen; Stolarczyk, Jacek K.
The role of molecular fluorophores in the photoluminescence of carbon dots derived from citric acid: current state-of-the-art and future perspectives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nanoscale
Data wydania: 2022
ISSN: 2040-3372
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 6.7
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Bednarz, Szczepan; Walas, Karolina; Bashmakova, Natalia V.; Bogdał, Dariusz
Luminescence phenomena of carbon dots derived from citric acid and urea – a molecular insight
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nanoscale
Data wydania: 2018
ISSN: 2040-3372
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 6.97
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/