Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement


Wariant tytułu Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement
Wydawca Jagiellonian University
ISSN 1899-2358
e-ISSN 2082-7865
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 9 (od 2012)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Klasyfikacja ASJC 3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Almeida Cheminant, Kevin; Bratek, Ł.; Alvarez-Castillo, D. E.; Dhital, N.; Góra, D.; Homola, P.; Kamiński, R.; Kasztelan, M.; Kopański, K.; Kovacs, P.; Krupiński, M.; Magryś, M.; Marek, M.; Nazari, V.; Niedźwiecki, M.; Noga, W.; Oziomek, K.; Pawlik, M.; Rzecki, K.; Zamora-Saa, J.; Simkovic, F.; Smelcerz, K.; Smolek, K.; Staliesak, J.; Sushchov, O.; Woźniak, K.
Cosmic ray extremely distributed observatory: a global network of detectors to probe contemporary physics mysteries
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement
Data wydania: 2018
ISSN: 2082-7865
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/