Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis


Wariant tytułu Journal of Pharmaceutical & Biomedical Analysis
Wydawca Elsevier
ISSN 0731-7085
e-ISSN 1873-264X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 1308 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Clinical Biochemistry
1602 Chemistry: Analytical Chemistry
1607 Chemistry: Spectroscopy
3002 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: Drug Discovery
3003 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: Pharmaceutical Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Spórna-Kucab, Aneta; Bernaś, Katarzyna; Grzegorczyk, Agnieszka; Malm, Anna; Skalicka-Woźniak, Krystyna; Wybraniec, Sławomir
Liquid chromatographic techniques in betacyanin isomers separation from Gomphrena globosa L. flowers for the determination of their antimicrobial activities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
Data wydania: 2018
ISSN: 0731-7085
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.983
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/