Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo = Space, Economy, Society


Wariant tytułu Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
Wydawca Sopocka Szkoła Wyższa
ISSN 2299-1263
e-ISSN 2353-0987
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2015)
20 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Ślusarczyk, Marta
Archiwalna kartografia jako źródło wiedzy o przeszłości polskich miast na przykładzie Szczakowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo = Space, Economy, Society
Data wydania: 2018
ISSN: 2353-0987
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/