Springer Proceedings in Energy


Wydawca Springer
ISSN 2352-2534
e-ISSN 2352-2542
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2014)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2014)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

O'Grady, Małgorzata; Lechowska, Agnieszka A.; Schnotale, Jacek A.; Harte, Annette M.
Assessment of thermal bridging heat loss by means of the infrared thermography technique
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wójcik, Artur; Krupa, Krzysztof; Łapczyńska-Kondon, Bogusława; Francik, Sławomir; Kwaśniewski, Dariusz
The dynamic model of willow biomass production
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/