Communications in Computational Physics


Wydawca Hong Kong Global Science Press
ISSN 1815-2406
e-ISSN 1991-7120
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 3101 Physics and Astronomy: Physics and Astronomy (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Kycia, Radosław A.; Lebiedowicz, Piotr; Szczurek, Antoni
DECAY: A Monte Carlo library for the decay of a particle with ROOT compatibility
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Computational Physics
Data wydania: 2021
ISSN: 1991-7120
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.791
Kycia, R. A.; Turnau, J.; Chwastowski, J. J.; Staszewski, R.; Trzebiński, M.
The adaptive Monte Carlo toolbox for phase space integration and generation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Computational Physics
Data wydania: 2019
ISSN: 1991-7120
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.607
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kycia, R. A.; Chwastowski, J.; Staszewski, R.; Turnau, J.
GenEx: a simple generator structure for exclusive processes in high energy collisions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Computational Physics
Data wydania: 2018
ISSN: 1991-7120
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 1.813
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/