Zrównoważony Rozwój – Zastosowania


Wariant tytułu Zrównoważony Rozwój
Wydawca Fundacja Sendzimira
ISSN 2081-5727
e-ISSN 2084-0594
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 4

Jeleński, Tomasz
Współpraca z sektorem prywatnym na terenach nienależących do miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jakubowski, Kasper
Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jeleński, Tomasz
Kompetencje władzy publicznej w zarządzaniu zielenią
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pawłowska, Krystyna
Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/